Skip links

Yazılım Test Hizmeti

İyi yazılım beklentilere sürekli cevap vermeli

Yazılım Test Hizmeti

Hızla gelişen BT dünyasında, yazılım test aktiviteleri her geçen gün değer kazanmaktadır. Günümüzde, yazılım testi sadece yazılım sürecinin sonunda değil, tüm yaşam döngüsü boyunca aktif olarak ele alınan bir konu haline gelmiştir.

Bu yaklaşımın arkasındaki temel nedenler:

 • Yazılım kalitesinin arttırılması
 • Olası hataları önceden belirleyerek oluşabilecek risklerin önlenmesi
 • Zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmasıdır

Müşteri İhtiyaçları

 • Çeşitli sebeplerle oluşan hataların ve risklerin (yazılım hataları, öngörülemeyen problemler vb.) proaktif olarak tespit edilememesi
 • Test sürecinde oluşan riskler ve hatalara sebep olan unsurlar:
  • Yazılım geliştirme personelinin test süreçlerini yürütmesi
  • Yeterli ekipman ve test kaynaklarının sağlanamaması
  • Test süreçlerinin doğru yönetilmesi için gereken bilgi birikimi eksikliği
 • Alanında uzman yazılım geliştirme personelinin, test süreçlerinde görev almaları durumunda oluşabilecek operasyonel körlük
 • Çözümlerin ve/veya sistemlerin, son kullanıcıya ulaşmadan önce, sistem ve entegrasyon testlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • Projenin gerektirdiği ekipman ve donanımın eksiksiz bir biçimde sağlanması gerekliliği
 • Alanında uzman test mühendisleri tarafından yönetilmeyen test süreçlerinin, proje kalitesinde ciddi düşüşlere ve önlenemez risklere neden olması

İnsanlar hata yaparlar, bu hatalar kodda, yazılımda, sistemde ya da dokümanda defect oluşturur.

Sağladığımız Hizmetler ve Çözümler

Yazılım testi konusunda sağladığımız dış kaynak çözümleri:

 • Hizmet düzeyi anlaşması (SLA) odak alınarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel test çözümlerinin üretilmesi
 • Test hazırlık ve uygulama verimliliği, test etkinliği ve test çıktı kalitesinin artırılması
 • Müşteri gereksinimleri doğrultusunda, test altyapısının belirlenmesi
 • Projenin büyüklüğüne göre uygun ekibin ve ekipteki rollerin belirlenmesi
 • Öngörülen testlerin ve ilgili hedeflerin planlanması
 • Test analiz ve tasarımının yazılım geliştirmeyle paralel yürütülmesi
 • Projede uygulanacak test tiplerinin ve buna bağlı olarak araçların (otomasyon, yük, performans vb.) belirlenmesi
 • Birim testi: belirli bir kod bölümünün fonksiyonalitesinin test edilmesi
 • Entegrasyon testi: birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışıp çalışmadığının test edilmesi
 • Sistem testi: entegre edilmiş sistemin beklendiği şekilde çalışıp çalışmadığının test edilmesi
 • Kabul testi: kullanıcı tarafında yapılan kabul testleri
 • Kurulum testi
 • Uygunluk testi
 • Duman ve Mantıklılık testi
 • Regresyon testi
 • Alfa testi
 • Beta testi
 • Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan testler
 • Yük ve Performans testi
 • Kullanışlılık testi
 • Güvenlik testi
 • Stres testi
 • Kara-kutu testi
 • Beyaz-kutu testi
 • IBM Rational Functional Tester
 • SmartBear Test Complete
 • HP Quality Center
 • HP Quick Test Professional
 • Selenium
 • Black Duck Scan
 • Oracle Application Testing Suite
 • Jira
 • JMeter
 • SOAP UI
 • Postman

Günümüzde, yazılım testi sadece yazılım sürecinin sonunda değil, tüm yaşam döngüsü boyunca aktif olarak ele alınması gereken bir konudur.

Neden DENK IT

Global ürün geliştirme projelerinde, özellikle yazılım bakım ve desteği aşamasında tecrübeye ve kurumumuza mal edilmiş bilgi birikimine sahibiz

Ürün yaşam döngüsünü optimize etmek, ürünün sürdürülebilirliğini ve güvenirliğini iyileştirmek ve farklı bir mimariye geçerek maliyet avantajı sağlamak gibi konuların üzerinde durarak ürünün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırıyoruz

8 yılı aşkın yazılım testi tecrübemiz ve bilgi birikimimiz

Globalde ve farklı sektörlerde geliştirilmiş projelerde kazanılan test deneyimimiz

TMMI standartlarına uygun test süreç yönetimi tecrübemiz

Kalite güvencesi sağlanarak elde ettiğimiz yüksek müşteri memnuniyeti

ISTQB sertifikasına sahip ve test süreçlerine hakim uzman test ekiplerimiz

 

focus on detail

Return to top of page