Skip links

Yazılım Geliştirme

Teknolojide modernizmi sürekli yeniden tanımlamak gerekir.

Yazılım Geliştirme

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra değişen son kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçları, farklı uygulama ve sistemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini gerektirmektedir. Yazılım ve bilişim hizmetleri alanında dış kaynak kullanımı yaygın başvurulan bir yöntemdir. Temelde maliyetleri düşürmek için kullanılan bu yöntem, şirketlerin ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlayarak rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Müşteri İhtiyaçları

 • Temel iş alanı yazılım geliştirme olmayan kuruluşların, donanımlı ve tecrübeli yazılım geliştirme ekiplerine ihtiyaç duyması
 • Uçtan uca, yeni bir uygulama veya sistem geliştirme konularında süreç tecrübesi ve bilgi birikimi eksikliği
 • Tüm paydaşların (ürün yöneticileri, müşteriler, üst düzey yöneticiler, ürün geliştirme ekibi vb.), etkin bir şekilde süreçlere dahil edilememesi ve iletişim yönetiminde yaşanan zorluklar
 • Müşteri ve pazar beklentilerinin somut bir şekilde uygulama veya sistem özelliklerine dönüştürülmesinde yaşanan zorluklar
 • Müşterilerin performans ve süreklilik gerektiren sistemlere ihtiyaç duyması
 • Yeni teknoloji ile geliştirilen çözümlerin, müşterilerin mevcut eski sistemleri ile entegrasyonu
 • Ürün ve pazar beklentilerine bağlı olarak en doğru yazılım geliştirme süreçlerinin kullanılması gerekliliği (şelale, çevik, kademeli vb.)
 • Gelişen teknoloji ile beraber bilgi güvenliği konusundaki ihtiyacın artması

Uygulanan çözümün sürdürülebilirliği için gereksinimlerin yazılıma dönüşeceği teknoloji seçiminin iyi irdelenmesi gerekmektedir.

Sağladığımız Hizmetler ve Çözümler

Yazılım geliştirme sürecinin başından sonuna kadar tüm evrelerini gerçekleştirerek kullanıma hazır, yenilikçi ve kullanıcı-dostu uygulamalar ve sistemler geliştiriyoruz

 • Kurumsal mimarinin ve iş akışlarının tanımlanması; ihtiyaçların belirlenmesi
 • Esnek uygulama ve sistemlerin tasarımı
 • Sezgisel ve kullanıcı dostu uygulamaların geliştirilmesi
 • Müşterinin yatırımını güvence altına alan, dünyaca kabul görmüş uygulama stratejilerini tanımlayan, IT performansını iyileştiren ve uzun vadede oluşabilecek teknolojik değişimlere açık, sağlam bir IT mimarisinin oluşturulması
 • Müşteri sistemlerinde zamanla artan performans ihtiyacı ve süreklilik ile ilgili sıkıntılara yol açmayacak sistemler tasarlanması
 • Yük dengelemeli, yedekli, ölçeklenebilir ve güvenli sistemlerin geliştirilmesi
 • Oluşturulan çözümlerin mevcut sistemler ile birleştirilerek tam entegre olarak çalışmasının sağlanması

Süreçlerimizi, geliştirdiğimiz ürünlerin ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz

Yenilikçi bir fikirle yola çıkılan ve hızla sonuçlarını görmek istediğimiz ürünler için kademeli ve çevik yazılım geliştirme süreçlerini kullanıyoruz.
Gereksinimleri ve özellikleri net bir şekilde tanımlanmış yeni ürün eklentileri veya projeler için şelale yazılım geliştirme süreçlerini kullanıyoruz.
Neden DENK IT

8 yılın üzerinde, uluslararası alanda kazanılmış sonuç odaklı, kullanıcı dostu, yüksek katma değerli, rekabetçi ve güvenilir uygulamalar geliştirme deneyimimiz

Müşterilerin karmaşık ihtiyaçlarının analizi konusunda kazanılmış deneyimimiz

Şirketlerin BT performansını ve operasyonel verimliliğini artırmanın yanı sıra maliyetlerini azaltan uygulamalar ve sistemler tasarlama konusundaki tecrübemiz

Uygulama geliştirme süreçleri ve metodolojileri (çevik, yinelemeli, artırımlı, test güdümlü geliştirme vb.) konularındaki uzmanlığımız

Süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine odaklanmamızı ve müşterilerimizde farkındalık yaratarak proaktif çözümler sunabilmemizi sağlayan yenilikçi yaklaşımımız

Teknolojik gelişmeleri ve yeni trendleri uluslararası konferanslar ve fuarlar gibi farklı bilgi kaynaklarından takip ederek, müşterilerimize katma değer sağlayan uzman ekibimiz

 

focus on detail

Return to top of page