Skip links

Yazılım Geliştirme Danışmanlığı

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü sürecindeki zayıf halka başarısızlığa malolabilir.

Yazılım Geliştirme Danışmanlığı

Yazılım yaşam döngüsü sürecinin doğru planlanması ve başarıyla hayata geçirilmesi şirketlerin son kullanıcı beklentilerini en iyi şekilde karşılamaları, katma değer sağlamaları ve yatırımlarının getirisini maksimize etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Yazılım danışmanlığı, günümüz gereksinimleri belirlenmesi, müşteri ihtiyaçlarının projelendirilmesi ve servis süreçlerinin uygulanması konularını kapsamaktadır.

Müşteri İhtiyaçları

 • Müşterilerin yazılım yaşam döngüsü hakkında uzmanlığa ve bilgi birikimine ihtiyaç duymaları
 • Yeni teknikler ve teknolojiler hakkında bilgi eksikliği
 • Proje yönetim süreçleri veya kullanılacak metodolojiler ile ilgili danışmanlık ihtiyacı
 • Son kullanıcı beklentilerinin karşılanması adına verilmesi gereken servis hizmetleri için tanımlanmış süreçler konusunda bilgi eksikliği

“Hata yapmaktan kaçınmanın tek yolu, yeni fikirlere sahip olmamaktır.” Albert Einstein

Sağladığımız Hizmetler ve Çözümler

Yurt içi ve yurt dışı projelerde, farklı sektörler ve alanlarda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimiz ile müşterilerimizin yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları tüm danışmanlık hizmetlerini sağlıyoruz. Yazılım süreçleri ve teknolojileri ile ilgili tüm yenilikleri yakından takip ederek müşterilerimizin kullanıcı dostu ve katma değeri yüksek uygulamalar ve sistemler geliştirmelerini sağlıyoruz.

Müşterinin ihtiyaç ve yetkinliklerinin analiz edilmesi, kavramsal tasarımın teyidi ve gereksinimlerin belirlenmesi

 • Proje yönetimi ve ürün geliştirme konusunda farklı yöntemlerin ve süreçlerin uygulanması (çevik geliştirme metodolojileri, yazılım yaşam döngüsü yönetimi vb.)
 • Proje zaman ve maliyet yönetimi.
 • Proje kalite yönetimi
 • Entegrasyon yönetimi
 • İletişim yönetimi
 • Yazılım mimarı konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Web ve mobil uygulama geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri
 • Mevcut veya yeni yazılımların tasarımı konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Kullanıcı deneyimi konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Risk analizi yapılması
 • Kontrol önlemlerinin seçimi
 • Kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi
 • Kontrol önlemlerinin uygulanması
 • Sonucun değerlendirilmesi/olumlu değerler ortaya konulması
 • Yazılım testi konusunda danışmanlık ve kaynak sağlama

Projenizin başarıya ulaşması için ekibinizi tamamlıyoruz

İyi proje yönetimi; az maliyetle, kabul edilebilir sürede ve yüksek kalitede yapılan işin çıktısını sağlar.
Neden DENK IT

Ulusal ve uluslararası alanda farklı danışmanlık konularında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimiz

Yazılım yaşam döngüsü yönetimi ve proje yönetiminde kullanılan kalite, sürüm, konfigürasyon konularındaki derin bilgi birikimimiz

Yurt içi ve yurt dışı projelerde tecrübe sahibi yazılım danışmanlarımız

PMP, ITIL ve benzeri süreç yönetim standartları

Geliştirme platformları, altyapıları ve dilleri konularındaki uzmanlığımız

 

focus on detail

Return to top of page