Skip links

Yazılım Bakımı ve Desteği

Hızlı adaptasyon ve uygulama

Yazılım Geliştirme Danışmanlığı

Yazılım geliştirme sürecinde önemli bir yere sahip olan yazılım bakımı ve desteği, tüm yazılım geliştirme eforunun % 50’si ve daha fazlasını oluşturabilmektedir. Yazılım bakımı ve desteği hizmeti, hata düzeltmenin ötesinde, performans iyileştirmelerinin yapılması, değişiklik isteklerinin ve teknolojik gelişmeler ışığında gerekli uyarlamaların gerçekleştirilmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Müşteri İhtiyaçları

 • Son kullanıcılar tarafından kullanılan ürünlere gelen isteklere  hızlı ve etkin çözümler sunulması
 • Ürünlerin maliyet etkin ve kaliteli bir şekilde yaşamına devam etmesinin sağlanması
 • Son kullanıcıların ve kurumsal müşterilerin kullandıkları ürünlerde:
  • Yaşanan sorunların ve değişiklik taleplerinin doğru analiz edilip, ihtiyacı karşılayacak ve varolan sistemin çalışmasında aksaklıklara sebep olmayacak şekilde ürüne entegre edilmesi
  • Ön testlerin yapılması ve gerekli kalite kontrollerini geçtikten sonra yayınlanması
  • Ürünler hakkında detaylı bir bilgi birikiminin yanı sıra, oturmuş bir ürün yaşam döngüsü süreç bilgisi ve müşterilerle etkin iletişim tecrübesi
  • Çözümlerin gerçek ortama en yakın şekilde test edilebileceği donanımlı bir test ortamına ihtiyaç duyulması

Mevcut ürünlerin yaşam döngüsünü, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda düzenlenen Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLA) çerçevesinde, kaliteli ve yenilikçi yaklaşımımızla devam ettirmeye odaklanıyoruz.

Sağladığımız Hizmetler ve Çözümler

Hizmet verilecek ürünün, yaşam döngüsündeki yeri, kullanılan teknolojilerin mevcut durumu, son kullanıcı profili ve beklentileri gibi konuları dikkate alarak yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlıyoruz.

Yeni özellikler veya değişiklik isteklerinin gerçekleştirilmesi, performans iyileştirmeye yönelik geliştirme yapılması

Tespit edilen yazılım hatalarının düzeltilmesi kapsayan hizmetler bütünü

Yazılımın içerisinde bulunduğu ortamda meydana gelen değişiklikler doğrultusunda gerekli uyarlamalarının yapılması (veritabanı versiyonunun değişmesi, kullanılan sanal sunucunun değişmesi vb.)

Yazılımın güvenirliğinin artırılması ve olası hataların oluşmadan tespit edilerek önlenmesi (güvenlik testleri sonucu çıkan hataların düzeltilmesi)

Yazılım destek profesyonellerimiz ile yukarıda tanımlanan portföyü kapsayacak şekilde hizmet veriyoruz

• Yazılım geliştirme
• Yazılım, sistem ve çözüm testleri
• Seviye 2 ve 3 teknik müşteri desteği
• Konfigürasyon ve sürüm yönetimi
Neden DENK IT

Global ürün geliştirme projelerinde, özellikle yazılım bakım ve desteği aşamasında tecrübeye ve kurumumuza mal edilmiş bilgi birikimine sahibiz

Ürün yaşam döngüsünü optimize etmek, ürünün sürdürülebilirliğini ve güvenirliğini iyileştirmek ve farklı bir mimariye geçerek maliyet avantajı sağlamak gibi konuların üzerinde durarak ürünün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırıyoruz

Mevcut yazılımlarınızın kalitesini ve kararlılığını artırırken toplam maliyetinizi (TCO) düşüren çözümler üretiyoruz

İyi tanımlanmış metodoloji ve süreçlerin verimli ve yüksek kaliteli yazılım bakım hizmetinin ön şartı olduğuna inanıyoruz

Bakım aşamasının 2. ve 3. seviyedeki müşteri desteğinden başlayarak, müşteri beklentilerinin doğru bir şekilde yazılım geliştirme ekibine aktarılması, geliştirilen çözümlerin müşteri sisteminin temsili ortamında test edilmesi ve müşteri onayı alınarak ürüne eklenmesine kadar olan süreçte müşteri teknik destek, yazılım geliştirme ve test ekiplerimizin birbiriyle uyum içinde, tüm süreçlere ve beklenen kalite standartlarına uygun bir şekilde çalışması sonucu yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyoruz

Yazılım bakım desteği sürecinde inovasyonu ön plana koyarak, ürünlerin ve süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine önem veriyor, müşterilerimizde farkındalık yaratarak yenilikçi çözümler sunuyoruz

 

focus on detail

Return to top of page