Skip links

Mikroservis mimarisi, her biri bağımsız olarak çalışan ve açık protokoller vasıtasıyla birbiri ile iletişim kuran sistemlerin, servisler arası bağımlılıklarının projenin bütününe etki etmesini, yatayda genişleyerek yüksek performans sağlamasını, projenin ilerleyişini ve bakım maliyetlerinin olumsuz etkisinin ortadan kaldırılmasını sağlar. Aynı zamanda atomik yapıların sırasının ve hiyerarşisini değiştirme imkanı vermesi, uygulamanın daha esnek, daha ölçeklenebilir olmasına imkan verecektir. 

Teknoloji çeşitliliği ve programlama dili bağımsızlığı sayesinde değişen şartlar ve isterler çerçevesinde farklı programlama dilleri ile aynı ekosistem içerisinde çalışabilir vaziyette hizmetlerin sunulmasına olanak tanımaktadır.

Return to top of page