Skip links

Dağıtık Sistem Mimarisi

Dağıtık sistem, son kullanıcıya tek bir tutarlı sistem olarak görünmek için eylemleri ileten ve koordine eden bağımsız bilgisayarlarda bulunan birden çok bileşene sahip bir sistem bütünüdür.

Bilgisayar sistemlerinde temelde iki işlem yaparız: veri saklama ve hesaplama. Hedefimiz bir problem çözmektir. Bu problemin doğası gereği ve/veya büyüklüğü bizi birden fazla bilgisayar/iş parçacığı kullanmaya zorlar. 

Dağıtılmış sistemleri işleyişinin iki genel şekli vardır

  • Sistemdeki her makine tek bir problem için uğraşır ve son kullanıcıya sonuç, tek ve uyumlu bir birim olarak döner
  • Sistemdeki her bir makinenin kendi son kullanıcısı vardır ve dağıtılmış sistem, kaynakların veya iletişim hizmetlerinin paylaşılmasını kolaylaştırır.

Dağıtık Sistem Kullanmaya Karar Vermek İçin 3 Sebep

  • Yatay Ölçeklenebilir — Problemler her makinede bağımsız gerçekleştiğinden, gerektiğinde ek makineler ve işlemler eklemek kolay ve genellikle ucuzdur.
  • Güvenirlik — Çoğu dağıtılmış sistem, birlikte çalışan yüzlerce makineden oluşabildikleri için hataya dayanıklıdır. Tek bir makine arızalandığında sistem genellikle herhangi bir kesinti yaşamaz.
  • Performans —Dağıtılmış sistemler son derece verimlidir çünkü iş yükleri parçalanabilir ve birden çok makineye gönderilebilir.

Etkili bir dağıtılmış sistem oluşturmak için gerekli olan tüm mimari tasarım, yazılım ve hata giderme işlemleri çok zor olabilir. Fakat biz Denk-IT olarak dağıtık sistem konusundaki yetkinlik ve tecrübe ile bu zorlukları biliyor ve üstesinden geliyoruz.

Dağıtık Sistem Türleri

Dağıtılmış sistemler genellikle dört farklı temel mimari modelden birinde yer alır:

İstemci-sunucu — İstemciler veri için sunucuyla iletişim kurar, ardından onu işler ve son kullanıcıya gösterir. Son kullanıcı ayrıca istemci tarafında bir değişiklik yapabilir ve bunu kalıcı hale getirmek için sunucuya geri gönderebilir.

Üç katmanlı — İstemci hakkındaki bilgiler, uygulama dağıtımını basitleştirmek için istemcide değil orta katmanda depolanır. Bu mimari modeli, web uygulamaları için en yaygın olanıdır.

N katmanlı/Çok Katmanlı — Genellikle bir uygulama veya sunucunun istekleri ağdaki ek Enterprise Service’e iletmesi gerektiğinde kullanılır.

Eşten eşe(Peer-to-peer) —Bu sistem türünde hizmet sağlamak veya kaynakları yönetmek için kullanılan ek makineler yoktur. Sorumluluklar, istemci veya sunucu olarak hizmet verebilen eşler olarak bilinen sistemdeki makineler arasında eşit olarak dağıtılır. Bittorrent, bu türün en bilinen örneğidir.

Dağıtılmış sistemler, bir ağa bağlanabilen, yerel belleğe sahip olan ve mesajlar ileterek iletişim kurabilen herhangi bir makineden oluşabilir. Dağıtılmış sistemler, istekleri ve iş yüklerini yayarak, standart tek bir sistemden çok daha fazla isteği destekleyebilir ve işi hesaplayabilir.

Hep bir adım ötesi
Return to top of page