Skip links

Boilerrum kullanıcı arayüz altyapısı, açık kaynak kodlu bir web uygulama çatısı olan ReactJS ile geliştirilmiştir.
Durum yönetimini tek bir yerden yapmak için Redux kullanılırken arayüz içinde oluşacak yan etkileri kontrol etmek için Redux-Saga kullanılmaktadır. Arayüz bileşenleri ihtiyaca yönelik özel olarak geliştirilebildiği gibi, dünyanın en popüler React arayüz kütüphaneleri olan Material UI, React-Bootstrap ve Ant-Design da kullanılmaktadır.

Hep Bir Adım Ötesi
Return to top of page