Skip links

Bir veya birden fazla dış sistemden elde edilen verilerin gerçek zamanlı veri üzerinden koşturulmak üzere kurallar tanımlanabilen ve bu kuralların oluşması durumunda alınacak aksiyonlar ile alarm üretebilen veya bu aksiyonları işlenmesi için ihtiyaca göre entegrasyon yapılabilen bir sistemdir.

Boilerrum bu konuda iki yaklaşımla kural motoru sunar. Full-text search yaklaşımıyla kuyruk yapısı kullanılarak aktör mimarisi ile geliştirilen sistemde kullanıcılar sisteme gelen veri modelini kullanarak web tabanlı ekranlar üzerinden oluşturacağı kurallar ile gerçek zamanlı, çalışma süresi (runtime) içinde kurala uygun durumları yakalar. Reactive programlama yaklaşımı ile kullanılarak geliştirilen altyapıda ise hem gerçek zamanlı ve hem de geriye dönük veriye özgü kurallar, ihtiyaca uygun Drools kompleks sorguları sayesinde işlenir.

Return to top of page