Skip links

Loglama API-GATEWAY üzerinde gelen bir isteğe verilen bir transactionId ile başlar. Ardından gerekli logların işlenmesini sağlayacak olan mikroservislere komut gönderilir. Loglar ElasticSearch üzerinde tutulur ve diğer mikroservislerin iş yükünü aktör mimarisi ve mesaj kuyruğu sistemiyle ele alır. Loglar kişiselleştirilebilir ve ihtiyaca uygun görselleştirilebilir bir dashboard üzerinden sistem yöneticileri tarafından izlenir. Büyük hacimli veriler için çubuk, çizgi ve dağıtım grafikleri, pasta grafikleri ve haritalar oluşturulabilir.

Hep bir adım ötesi!
Return to top of page