Skip links

SMS, E-posta, Push Notification gibi istemcilerin ve/veya yetkililerin bilgilendirilmesini sağlayan ve sistemdeki iş yükünü hafifleten bir mikroservistir.

Dağıtık aktör mimarisi üzerine kurulu sistem mesaj kuyruk yapısı üzerinden işlenmektedir. Belli bir kural veya işlerlik içerisinde uygulama kendisine gelen veriyi işlediğinde bildirim servisleri tetiklenir. Bildirim servisi üçüncü parti firmalar ile hızlıca entegre edilebilir mimari yapıya sahiptir.

Hep Bir Adım Ötesi
Return to top of page