Skip links

OAuth prensipleri üzerine kurulu kimliklendirme sistemi ile kimliklendirme ve yetkilendirme müşterilerin ihtiyaçlarına uygun biçimde uyarlanabilir vaziyettedir. Bellekleme ile yetkilere erişim oldukça hızlı uygulanabilir durumdadır. Bağımsız çalışan bu mikroservis hizmeti, aynı zamanda yetki istemci kütüphanesi olan boiler-authorizer ile diğer mikroservislere hızlıca uygulanabilir. Boilerrum, JSON tabanlı RFC 7519’de tanımlanmış açık bir standart olan JWT token biçimini kullanır.

Hep bir adım ötesi!
Return to top of page