Skip links

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımıyla altyapı içerisinde aşağıdaki adımların tetiklenerek, bir pipeline akışında otomatik gerçekleşmesi için otomasyon aracı kullanılmıştır:

  • Kodun checkout edilmesi 
  • Kod testlerinin koşturulması 
  • Kodun derlenmesi 
  • Sonar kod analizi 
  • İmajların sunucularda dağıtılması 
  • İmajların konteyner olarak derlenmesi
Hep bir adım ötesi!
Return to top of page