Skip links

Boiler-Base, standardizasyon kurallarına dayalı kütüphane konseptlerinin mikroservis metodolojisine uygun şekilde nesneye yönelik ve cephe yönelimli programlama prensiplerini içeren bir dizi kod paketlerinden oluşur. 

Platform, XSS saldırılarını ve SQL enjeksiyonlarını önlemek için varsayılan olarak güvenlik önlemleri sağlar. 

Geliştirmeleri kolaylaştırmak için en iyi teknik yaklaşımları benimseyen boilerrum, global error handling yapıları, veri standardizasyon yapıları, sıfır SQL ile veri erişim katmanları, maven modül ve bağımlılık yönetimi gibi geliştirme kurallarını uygular.

Mikroservis yapılandırma ayarlarının tek bir yerden yönetilmesini sağlayan konfigürasyon servis/servislerini barındırmakla beraber, temel kütüphanelerinin özelliklerinin konfigüratif olması sağlanmıştır. 

Mikroservislerin kimliklendirme bilgilerinin tek bir yerden yönetilmesini sağlayacak olan bir discovery servis kullanılmaktadır. Boilerrum, SonarQube analiz sonuçlarından geçmiştir ve QualityGate puanı A olarak derlenmiştir.

Hep bir adım ötesi!
Return to top of page