Skip links

Yazılım Geliştirme

Teknolojide modernizmi sürekli yeniden tanımlamak gerekir.

Yazılım Geliştirme

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra değişen son kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçları, farklı uygulama ve sistemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini gerektirmektedir. Yazılım ve bilişim hizmetleri alanında dış kaynak kullanımı yaygın başvurulan bir yöntemdir. Temelde maliyetleri düşürmek için kullanılan bu yöntem, şirketlerin ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlayarak rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Müşteri İhtiyaçları

  • Temel iş alanı yazılım geliştirme olmayan kuruluşların, donanımlı ve tecrübeli yazılım geliştirme ekiplerine ihtiyaç duyması
  • Uçtan uca, yeni bir uygulama veya sistem geliştirme konularında süreç tecrübesi ve bilgi birikimi eksikliği
  • Tüm paydaşların (ürün yöneticileri, müşteriler, üst düzey yöneticiler, ürün geliştirme ekibi vb.), etkin bir şekilde süreçlere dahil edilememesi ve iletişim yönetiminde yaşanan zorluklar
  • Müşteri ve pazar beklentilerinin somut bir şekilde uygulama veya sistem özelliklerine dönüştürülmesinde yaşanan zorluklar
  • Müşterilerin performans ve süreklilik gerektiren sistemlere ihtiyaç duyması
  • Yeni teknoloji ile geliştirilen çözümlerin, müşterilerin mevcut eski sistemleri ile entegrasyonu
  • Ürün ve pazar beklentilerine bağlı olarak en doğru yazılım geliştirme süreçlerinin kullanılması gerekliliği (şelale, çevik, kademeli vb.)
  • Gelişen teknoloji ile beraber bilgi güvenliği konusundaki ihtiyacın artması

Uygulanan çözümün sürdürülebilirliği için gereksinimlerin yazılıma dönüşeceği teknoloji seçiminin iyi irdelenmesi gerekmektedir.

FAST.

Humorously perilous business for both of us. For, before we proceed further, it must be said that the monkey-rope was fast at both ends; fast to broad.

Buy Now

Virtual Reality.

Humorously perilous business for both of us. For, before we proceed further, it must be said that the monkey-rope was fast at both ends; fast to broad canvas belt, and fast to my narrow leather one.
See How It Works

10

"Creativity is to discover a question that has never been asked. if one brings up an idiosyncratic question, the answer he gives will necessarily be unique as well."

I’m John
Sanchéz.

DESIGNER & DEVELOPER

About me

Nice to meet you

Endeavor bachelor but add eat pleasure doubtful sociable. Age forming covered you entered the examine. Blessing scarcely confined her contempt wondered shy.

What I Do

Endeavor bachelor but add eat pleasure doubtful sociable. Age forming covered you entered the examine. Blessing scarcely confined her contempt wondered shy. Dashwoods contented sportsmen.

Hire me
Return to top of page